Ce să vezi

Valoarea culturală a zonei Roșia Montană-Bucium-Corna nu poate fi cu adevărat conștientizată decât în urma vizitării acestor sate de o importanță excepțională pentru mai multe arii de interes: socială, turistică, de patrimoniu, economică și istorică. Peisajul cultural nu se oferă în întreaga lui complexitate decât celor care ajung în Roșia Montană și devin martori ai unui proces de comuniune între peisajul natural, arhitectură, vestigii și obiceiurile locale. Obiectivele descrise mai jos reprezintă doar o parte din ceea ce Roșia Montană are de oferit vizitatorilor. Pe măsură ce restul obiectivelor vor fi amenajate în scop turistic, ele vor deveni parte din această prezentare și vor fi promovate de platforma noastră.

Bibliografie
*Apostol, Virgil – Arhitectură funerară la Alburnus (Roșia Montană): Monumentul circular, în: Dacia, n.s., 48-49, București, 2004-2005, p. 249-282
*Apostol, Virgil, Bâlici, Ștefan, ed. – Roșia Montană – Documente de arhitectură, I și II, Ed. Simpara, București, 2010, 2012
*Bâlici, Ștefan – Roșia Montană. An Overview on the Question of Cultural Heritage, în: Caiete ARA, 4, București, 2013, p. 205-228
*Sîntimbrean, Aurel – Muzeul mineritului din Roșia Montană, Editura Sport-Turism, București, 1989
*Wollman, Volker – Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. I, Editura Honterus, Sibiu, 2010